Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg - sprzedaż Domu Towarowego ZIEMOWIT

Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, tel. 32 729 96 95, aledom@aledom.com, działając w imieniu i na rzecz spółki DTC REAL ESTATE FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 50 w Warszawie 00-025, KRS 0000144789 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości znanej jako DOM TOWAROWY ZIEMOWIT w Opolu, w szczególności:

przetarg zakończony

  1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Krakowskiej 45/47 w Opolu, oznaczonej jako działki nr 33/1 oraz 33/2 o powierzchni łącznej 4791 m2 oraz prawo odrębnej własności, częściowo wynajętego, 3-kondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego DT ZIEMOWIT, o powierzchni całkowitej 7136 m2 . Dla przedmiotowej Nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu, prowadzi księgę wieczystą o nr KW OP10/00015498/0.
  2. Budynek DT ZIEMOWIT został wybudowany w 1965 r. i zmodernizowany w 2001 r. Położony jest przy głównym deptaku miejskim prowadzącym od dworca PKP i PKS w kierunku Starego Miasta. Znajduje się w ciągu zabytkowej zabudowy szeregowej.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/ZIEMOWIT
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
  • wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości w banku Pekao S.A. nr 37 1240 5918 1111 0000 4909 9883 w wysokości 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 05.07.2011 r.

Cena wywoławcza przetargu jest ceną netto i wynosi 4.000.000 Euro (słownie Euro: cztery miliony).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG ZIEMOWIT", w terminie do dnia 06.07.2011 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. Nieruchomości, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 12 lipca 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości – spółkę DTC REAL ESTATE FINANCE Sp. z o.o. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


Przetarg sprzedaż Domu Towarowego Ziemowit w Opolu


Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 06.06.2011 r. do 05.07.2011 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 513121464.
Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www.4invest.pl/ZIEMOWIT oraz pod nr 513121464.
  

 

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?