Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg - sprzedaż Domu Towarowego JEDYNAK

Nieruchomości, ul. Piotra Skargi 6, 40-091 Katowice, tel. 32 729 96 95, aledom@aledom.com, działając w imieniu i na rzecz spółki Prime Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 50 w Warszawie 00-025, KRS 0000274539, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości znanej jako DOM TOWAROWY JEDYNAK w Bydgoszczy, w szczególności:

przetarg zakończony

1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Gdańskiej 15 i ul. Dworcowej 1 w Bydgoszczy, oznaczonej jako działka nr 196/2 o powierzchni 1374 m2 oraz prawo odrębnej własności, częściowo wynajętego, 4-piętrowego, modernistycznego budynku handlowo-usługowego DT JEDYNAK, o powierzchni całkowitej 4 519 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy, X Wydział Ksiąg Wieczystych w Bydgoszczy, prowadzi księgę wieczystą o nr KW BY1B/00016937/9. 

2. Budynek wybudowany w 1911 r wg. projektu C. Walthera, o konstrukcji żelbetowej 'Conitzer und Sohne'. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 87/A - posiada zabytkową elewację, która w górnej części ukształtowana jest faliście z wgłębnym portykiem filarowym, na osiach filarów widoczne cztery płaskorzeźby alegoryczne.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
- rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/jedynak
- zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
- podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu
- podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
- wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości w banku  RBS Bank (Polska) S.A. nr 89 1670 0004 0000 6439 9130 9977, w wysokości 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 05.05.2011 r.

Cena wywoławcza przetargu jest ceną netto i wynosi 1.500.000 Euro (słownie Euro: jeden milion pięćset tysięcy).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG JEDYNAK", w terminie do dnia 06.05.2011 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. Nieruchomości, przy ul. Piotra Skargi 6 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 10 maja 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości – spółkę Prime Real Estate Sp. z o.o. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ustnych.
 
Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

REJESTRACJA - Przetarg Dom Towarowy JEDYNAK

Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 06.04.2011 r. do 05.05.2011 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 513121464.
Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na  www.4invest.pl/jedynak oraz pod nr 513121464.
 

Dom Towarowy JEDYNAK - Bydgoszcz

ZARYS HISTORYCZNY
Dom Towarowy Jedynak został wybudowany w roku 1911 według projektu Otto Waltera.
Ten modernistyczny 4-piętrowy budynek o nowatorskiej jak na te czasy konstrukcji żelbetowej „Conitzer und Sohne” od początku pełnił funkcję domu towarowego. W tym czasie nowoczesnością konstrukcji dorównywał swoim odpowiednikom w Berlinie czy Wiedniu.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, posiada zabytkową elewację, która w górnej części ukształtowana jest faliście z wgłębnym portykiem filarowym, a na osiach filarów widoczne są cztery płaskorzeźby alegoryczne.
Obecnie budynek posiada ciekawą strukturę architektoniczną, charakterystyczne atrium wewnętrzne nakryte świetlikiem w dachu, na powierzchni ok. 190 m2.
Komunikacja między kondygnacjami odbywa się dwoma windami osobowymi i jedną towarową oraz klatką schodową z parteru do czwartego piętra, zapewniającą komunikację wewnątrz części handlowej budynku.

LOKALIZACJA
Położony w centrum Bydgoszczy, w sąsiedztwie Starego Miasta, u zbiegu ulic Gdańskiej i Dworcowej, naprzeciwko Hotelu „Pod Orłem”. Budynek znajduje się w zwartej zabudowie z przylegającymi do niego bezpośrednio innymi obiektami mieszkalno-handlowymi.
Zarówno ulica Dworcowa, jak i Gdańska mają handlowy charakter. Odcinek ulicy Gdańskiej przy Jedynaku jest gruntownie wyremontowany i stanowi popularny deptak, poruszają się po nim jedynie tramwaje. Bardzo dobry dojazd środkami transportu publicznego: przy budynku znajduje się przystanek tramwajowy, a w pobliżu przystanek autobusowy.

Mapa Bydgoszcz Dom Towarowy Jedynak
 
OPIS PROJEKTU
Projekt rewitalizacji budynku zakłada zachowanie wszystkich najważniejszych wartości oryginalnego projektu, w tym najbardziej charakterystycznych elementów konstrukcji wnętrza – atrium ze świetlikiem i klatką schodową.
Modernistyczne elewacje od niepamiętnych czasów ukryte pod grubą warstwą sadzy zostaną oczyszczone i odmalowane. Poszczerbionymi sztukateriami na fasadach zajmą się konserwatorzy. Wnętrze zostanie gruntownie przebudowane tak, by dostosować je do współczesnych standardów handlowych.
Obiekt zostanie wyposażony w ruchome schody i nowoczesne windy, które ułatwią klientom dotarcie na wyższe kondygnacje.
Całkowita powierzchnia użytkowa budynku: 4.500 m2
Powierzchnia handlowo-usługowa:  4.000 m2  

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?