Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg ZABRZE

4invest Commercial Real Estate, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, zabrze@4invest.pl, działając w imieniu i na rzecz właściciela Nieruchomości - osoby prywatnej, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż LOKALU UŻYTKOWEGO w Zabrzu przy ul. Wolności, w szczególności:

  1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 62,03 m2 usytuowany na parterze budynku kamienicy, stanowiący prawo odrębnej własności lokalu użytkowego wraz z udziałem wynoszącym 52/1000 w częściach wspólnych budynku i takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 319 m2 (dalej: „Nieruchomość”).
  2. Nieruchomość położona jest w Zabrzu, na parterze budynku nr 256, przy ul. Wolności.
  3. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowa Nieruchomość został wzniesiony ok. 1900 roku.
  4. Nieruchomość lokalowa  składa się z sali sprzedaży, przedsionka, pomieszczenia zaplecza i wc. Lokal posiada jedno wejście oraz witrynę.  
  5. Sposób użytkowania Nieruchomości – lokal handlowo-usługowy.

 Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/ZABRZE,
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
  • wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości w banku 11929700050181988820100001 wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 25/04/2013 r.

Cena wywoławczawynosi 420.000 zł (słownie złotych: czterystadwadzieścia tysięcy ), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43.1.10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Oferty należy składaćw zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG ZABRZE", w terminie do dnia 26.04.2013 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. 4invest Commercial Real Estate, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 29 kwietnia 2013 r. Postępowanie poprowadzi 2-osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


Przetarg sprzedaż Domu Towarowego Ziemowit w OpoluNieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach do 25/04/2013 r., po uprzednim uzgodnieniu godziny.
Informację o stanie prawnym i technicznym Nieruchomości Oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu  783383018 lub 513121464.

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?