Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg – Sprzedaż terenu przy autostradzie A-1, węzeł Dębieńsko, Czerwionka-Leszczyny

4INVEST COMMERCIAL REAL ESTATE, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, debiensko@4invest.pl, działając w imieniu i na rzecz Właściciela Nieruchomości - osoby prywatnej p. Janusz Paterman zam. w Katowicach, prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą Cafe Paterman, z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Wolności 18, NIP 6340141783, REGON 273559046,

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż terenu położonego przy autostradzie A-1, węzeł Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, w szczególności:

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności gruntów niezabudowanych położonych w miejscowości Czerwionka-Leszczyny, w powiecie rybnickim, obręb Dębieńsko, ul. Kosynierów,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 25, 283/26, 487/32 i powierzchni łącznej 65707 m2. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Rybniku prowadzi księgi wieczyste o nr GL1Y/00021874/2, GL1Y/00143267/5, GL1Y/00148427/0  (dalej łącznie: „Nieruchomość”).
 2. Poszczególne działki Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów:
  - działka nr 487/32 o pow. 42389 m2, użytek RIVb, RV, ŁIV, dr, Wp
  - działki nr 25; 283/26 o pow. 7463 m2 + 15 855 m2 łącznie 23318 m2, użytek RIIIb,RIVb
 3. Nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Gminę i Radę Miasta Czerwionka-Leszczyny zatwierdzonego Uchwałą nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach - z dnia 26 września 2002 r., oznaczona symbolami:
  - PU1, tj. częściowo w terenach lokalnej strefy aktywności gospodarczej,
  - ZI, tj. częściowo w terenach zieleni izolacyjnej,
  - R1, tj. częściowo na terenach upraw polowych i ogrodniczych,
  - KL-1/2-II, tj. częściowo w pasie ulicy klasy lokalnej oraz na terenach górniczych byłej KWK „Dębieńsko”,
  - częściowo w strefie autostrady „A-1”.
 4. Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie węzła „Dębieńsko” autostrady A-1, w odległości ok. 4 km od centrum miasta Czerwionka-Leszczyny i 45 km od Katowic. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości ok. 700 m. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki niezabudowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, firma produkcyjno-usługowo-handlowa „Zimex” Czerwionka zajmująca się sprzedażą materiałów i akcesoriów do produkcji mebli. Dostępność uzbrojenia – sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/DEBIENSKO,
 • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
 • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
 • wpłata Wadium wnoszone jest w złotych polskich przelewem na rachunek Właściciela Nieruchomości O.K. Bank Spółdzielczy w Knurowie 71 8454 1053 3001 0032 8801 0001 w wysokości 250.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Przetarg DĘBIEŃSKO”.
 • Oferent zobowiązany jest wnieść wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 24.04.2013 r. (decyduje data zaksięgowania kwoty wadium na koncie Właściciela).

Cena wywoławcza  Nieruchomości wynosi 4.550.000 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) + VAT w obowiązującej wysokości.

Oferty należy składać wraz z kompletem wymaganych dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG DĘBIEŃSKO", w terminie do dnia 25.04.2013 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze Organizatora przetargu, tj. 4INVEST COMMERCIAL REAL ESTATE, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 29 kwietnia 2013 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości oraz 4INVEST COMMERCIAL REAL ESTATE. Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


rejestracja przetarg Dębieńsko

Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu do 23.04.2013 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informację o stanie prawnym Nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na stronie www.4invest.pl/DEBIENSKO i zalogowaniu się oraz pod numerem telefonu  513121464 i 32 729 96 95.

 


Wyświetl większą mapę
Mapa Google - orientacyjne położenie terenu.

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?