Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg sprzedaż nieruchomości magazynowo-biurowej Hurtowni Farmaceutycznej w Mikołowie

Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, tel. 32 729 96 95, działając w imieniu i na rzecz ITERO-SILFARM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Porcelanowej 76,  40-246 Katowice, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż Nieruchomości o charakterze magazynowo-biurowym hurtowni farmaceutycznej w Mikołowie, w szczególności: 

przetarg zakończony

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Kościuszki 61F w Mikołowie-Kamionce oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 1738/126, 1995/126, 2044/126, 2045/126, 606/3, 607/3 i powierzchni łącznej terenu 32788 m2 oraz prawo odrębnej własności budynków hurtowni farmaceutycznej, w tym: budynku magazynowo-biurowego, wolnostojącego, w części dwukondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego o pow. 8257 m2; budynku parterowego o pow. 102,5 m2; budynku produkcyjno-magazynowego, parterowego, częściowo podpiwniczonego o pow. 945 m2; zbiornika wodnego p.poż. o poj. Uż. 300 m3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą o nr KA1M/00065293/7.
 
Warunki uczestnictwa w przetargu:
  • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/MIKOLOW
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
  • wpłata Wadium na rachunek Właściciela Nieruchomości - PEKAO SA 08124042271111000048447289 wysokości 495.000 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) najpóźniej w dniu składania ofert, tj. 24.01.2012 r. (decyduje data zaksięgowania kwoty wadium na koncie Właściciela).


Cena wywoławcza przetargu 9.900.000 zł netto (słownie złotych: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG MIKOŁÓW", w terminie do dnia 24.01.2012 r. w biurze Właściciela Nieruchomości ITERO-SILFARM Sp. z o.o., przy ul. Porcelanowej 76 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 26 stycznia 2012 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela Nieruchomości. Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

Rejestracja - przetarg na sprzedaż nieruchomości Rybnik, ul. Miejska 6a

Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 04.01.2012 r. do 20.01.2012 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 513121464.
Informację o stanie prawnym i technicznym Nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www.4invest.pl/mikolow oraz pod nr 513121464.

Przetarg sprzedaż nieruchomości magazynowo-biurowej Mikołów Kamionka

Przetarg - nieruchomoci Hurtowni Farmaceutycznej w Mikołowie, ul. Kościuszki

Przetarg Sprzedaż nieruchomości Mikołów Kościuszki 61f

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?