Nieruchomości komercyjne w Polsce - audyt, inwestycje, oferty, doradztwo, fundusze i portfele...
EnglishPolski  

Przetarg - Sprzedaż Domu Towarowego KRAKUS - Kraków Rynek

Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice, tel. 32 729 96 95, krakus@4invest.pl, działając w imieniu i na rzecz spółki PRIME PROPERTIES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000259581, NIP 7010028179,

przetarg zakończony

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości znanej jako Dom Towarowy KRAKUS w Krakowie, w szczególności:

  1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Św. Anny 2 i Wiślnej 1 w Krakowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 360 i powierzchni 1223 m2 oraz prawo odrębnej własności, 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego, narożnego budynku handlowo-usługowego DT KRAKUS, o powierzchni całkowitej 4414 m2 (dalej: „Budynek”). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o nr KR1P/00250158/4 (dalej łącznie: „Nieruchomość”).
  2. Budynek położony jest w Krakowie, w Rynku Starego Miasta, u zbiegu ulic Św. Anny 2 i Wiślnej 1, w pobliżu Pałacu pod Baranami. 
  3. Budynek został wzniesiony przez Gabriela Słońskiego i Ambrożego Morosiego w XV wieku. Budynek jest znany również, jako „Kamienica Czeczotki” (budynek frontowy z dwoma oficynami bocznymi i oficyną tylną). Od 1949 roku pełni funkcję Domu Towarowego. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-352 (decyzja z dnia 19.06.1967 r.).
  4. Nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Krakowa -  Uchwała nr XII/131/11 - z dnia 13 kwietnia 2011 r., oznaczona symbolem U.12, tj. teren zabudowy usługowej, z podstawowym przeznaczeniem na obiekty i lokale usługowe.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • rejestracja na stronie internetowej www.4invest.pl/KRAKUS,
  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
  • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
  • wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości w banku Bank Pekao S.A. 77 1240 5918 1111 0000 4913 9127 wysokości 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 14.09.2011 r.

Cena wywoławcza  wynosi 10.000.000 Euro (słownie Euro: dziesięć milionów), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43.1.10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG KRAKUS", w terminie do dnia 15.09.2011 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. Nieruchomości, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 30 września 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.


Przetarg sprzedaż Domu Towarowego Krakus - Stary Rynek Kraków


Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 15.08.2011 r. do 14.09.2011 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.
Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www.4invest.pl/KRAKUS oraz pod nr 32 729 96 95, 513121464.

 Dom Towarowy Krakus - ul. Wiślna / św. Anny Kraków

Dom Towarowy Krakus | Krakus

DT Krakus Przetarg


Wyświetl większą mapę

Projekt: artis.media.pl, Wykonanie: arris
 
     
copyrights 4invest 2006-2019Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.AKCEPTUJĘ, NIE POKAZUJ WIĘCEJCZYM SĄ PLIKI COOKIES?